Hợp đồng khoán việc là gì? Một số mẫu hợp đồng khoán việc

Hiện nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nhu cầu sử dụng lao động cũng ngày càng tăng theo. Từ đó mà mối quan hệ lao động cũng được giao kết dưới các dạng hợp đồng, hình thức hợp đồng khác nhau. Bên cạnh các hợp đồng lao động thông thường thì người lao động và người sử dụng lao động vẫn có thể giao kết hợp đồng khoán việc. Vậy hợp đồng khoán việc là gì? Quyền lợi đối với người lao động ký hợp đồng khoán việc được xác định như thế nào? Trong bài viết này tuyển dụng tiếng trung sẽ giải đáp những thắc mắc cho các bạn.

Hợp đồng khoán việc là gì?

Hợp đồng khoán việc (hợp đồng giao khoán công việc) là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của cả hai bên giữa người lao động và người sử dụng lao động. Dựa trên hợp đồng này, bên nhận khoán việc là người có nghĩa vụ hoàn thành công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán (người sử dụng lao động) và có trách nhiệm phải bàn giao kết quả cho bên giao khoán công việc theo đúng thời hạn đã được ghi trong hợp đồng khoán việc. Đồng thời bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả tiền thù lao cho người lao động như đã thỏa thuận từ trước.

Hợp đồng khoán việc là gì
Hợp đồng khoán việc là gì

Có những loại hợp đồng khoán việc nào?

  • Hợp đồng khoán việc toàn bộ

Với hình thức này bên giao khoán sẽ giao cho bên nhận khóa toàn bộ công việc và chi phí gồm cả chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí công cụ lao động có liên quan đến hoạt động để hoàn thành công việc. Người giao khoán sẽ trả cho người nhận giao khoán khoản thù lao gồm tiền công lao động, chi phí nguyên liệu, chi phí nguyên vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ và tiền lợi nhuận có được từ việc hoạt động cá nhân.

  • Hợp đồng khoán việc từng phần

Đây là hình thức khoán việc mà người nhận khoán phải tự lo về các chi phí và chất lượng của toàn bộ công cụ lao động, người giao khoán sẽ chi trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động. Hình thức này còn có tên gọi là khoán nhân công.

Thực tế thì hợp đồng khoán việc không được quy định cụ thể tại bộ luật lao động số 10/2012/QH13, nhưng trong các văn bản pháp luật chuyên ngành thì vẫn có quy định về hợp đồng khoán việc. Do đó các hợp đồng khoán việc hiện nay vẫn được pháp luật thừa nhận.

Trường hợp nào được ký hợp đồng khoán việc

Căn cứ vào bản chất của công việc, những loại công việc mang tính thời vụ chỉ diễn ra trong một thời điểm nhất định.

Những công việc mang tính chất ổn định lâu dài sẽ không được phép ký hợp đồng khoán việc mà phải ký hợp đồng lao động theo một trong ba loại sau đây:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chất dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng khoán việc có phải đóng bhxh không?

Dựa theo Khoản 1, Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Điều 2: Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:
  2. a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo Điều 15: Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Như vậy, hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa các bên với nhau. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của công việc, có các quyền và nghĩa vụ cụ thể. Bên cạnh đó người lao động còn được trả lương khi làm việc và hợp đồng lao động chỉ ký với một người lao động nhất định.

Còn đối với hợp đồng giao khoán công việc: các bên thỏa thuận với nhau về công việc thực hiện. Hợp đồng giao khoán kết thúc khi công việc được hoàn thành. Hợp đồng này được giao kết giữa một người sử dụng với một nhóm người thực hiện công việc thỏa thuận.

>>>>Có thể ban quan tâm: Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không

Do đó mà hợp đồng giao khoán công việc không phải là hợp đồng lao động nên người làm việc theo hợp đồng giao khoán không phải là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Mẫu hợp đồng khoán việc là gì

Dưới đây là mẫu hợp đồng khoán việc chuyên nghiệp nhất dành cho các bạn tham khảo

mẫu hợp đồng khoán việc

mẫu hợp đồng khoán việc

Xem Thêm:

Kết luận

Như vậy, thông qua bài viết này, chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu hơn về hợp đồng khoán việc là gì, và các loại hợp đồng khoán việc cũng như những điều cần lưu ý khi chấp nhận giao kết hợp đồng khoán việc, từ đó sẽ hỗ trợ bạn trong việc ký kết các loại hợp đồng để đảm bảo cho mình về các quyền lợi và nghĩa vụ trong quá trình tham gia lao động. Ngoài ra để biết thêm nhiều thông tin về các loại hợp đồng khác bạn có thể đăng ký theo dõi chuyên mục cẩm nang nghề nghiệp trên blog này để theo dõi những bài viết mới nhất nhé! Chúc các bạn thành công.